فداکاری


17 بهمن 1399
فراخوان ثبت نام دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
دهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران" به همت سازمان جهاد دانشگاهی تهران و با هدف تقدیر از دانشجویان و گروه‌های دانشجویی که براساس مصادیق فداکاری در عرصه‌های خدمات داوطلبانه امدادی و خیرخواهانه مشارکت فعال داشته‌اند برگزار می‌شود.

 
 
 
< >