معرفی مسئول

1399/4/23 0:0

دکتر فاطمه فرشاد پور

سمت: معاون آموزشی جهاد علوم پزشکی

تخصص: دکتری تخصصی ( Ph.D) ویروس شناسی پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار گروه ویروس شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   23 تير 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >