چشم انداز

1399/4/23 0:0

جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با مدیریتی کارآمد و بهرمندی از فضای همدلی و همکاری اعضاء مجرب هیئت علمی توانمند و پویا و پشتوانه محکم  ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر طرح های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی موثری را در چشم انداز خود جای داده است.
این نهاد علمی تازه تأسیس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مراکز خدمات تخصصی درمانی فعالیت دارد.


تاریخ بروز رسانی:   16 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >