معرفی واحد

1400/4/23 0:0

‌جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نهادی علمی است که در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مراکز پزشکی فعالیت دارد.
جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از جمله دفاتر شاخص در حوزه سلامت است که با بهره گیری از مدیریت کارآمد و همکاری اعضا هیئت علمی و به پشتوانه ظرفیت عظیم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر طرح های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی موثری را در چشم انداز خود جای داده است.


تاریخ بروز رسانی:   16 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >