معرفی مسئول واحد

1399/4/9 0:0

خانم دکتر هدی دشتی

تخصص: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

سمت: مسئول واحد  و مدیر هیئت مدیره مرکز مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جهاددانشگاهی واحد بوشهر

UploadedFiles/xfiles/rzomeh(1).docx


تاریخ بروز رسانی:   28 تير 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >